Zimbra

Zimbra predstavlja enterprise poslovno rešenje za email, kalendar i kolaboraciju koja je napravljena za cloud. Sa bogatim interfejsom za web browsere, Zimbra nudi inovativni način razmene informacija povezujući krajnje korisnike, njihove informacije i aktivnosti na internetu. Zimbru možete instalirati i u Open Source ediciji, koja omogućava da implementirate Zimbra rešenje bez kupovine licenci.


Zimbra dopisivanje i kolaboracija

Dopisivanje i kolaboracija za post-PC eru

 • Povežite svoje korisnike servisom koji integriše email, taskove, adresare, kalendare i dokumenta.
 • Ostanite povezani bilo gde preko računara, ili pametnih telefona (Android, iOS) sa automatskom sinhronizacijom.
 • Radite online i offline preko Zimbra Desktop aplikacije ili drugih email klijenata, poput Mozilla Thunderbird.
 • Integracija sa eksternim direktorijumima za autentifikaciju i adresare (GAL).
 • Napravite sistem sa nižim TCO-om (Total Cost Ownership) u odnosu na druge platforme.

Napredno i sveobuhvatno iskustvo u korišćenju

 • Povećajte produktivnost sa inovativnim i robusnim interfejsom za web browsere.
 • Novi tab za pretraživanje sa korisnim filterima.
 • Bazični DMS za momentalno deljenje dokumenata i foldera.
 • Transformišite Zimbru u lični kolaboracioni sistem integrišući eksterne aplikacije (Facebook, Twitter, Socialcast) i enterprise aplikacije (Oracle i SAP).

Zimbra kalendar
Zimbra mobilnost

Mobilnost svuda

 • Sinhronizacija email naloga na Android i iOS uređaje putem nativnih email aplikacija na uređajima.
 • Sinhronizacija kalendara i adresara preko DAV konektora u nativne aplikacije na samom uređaju.

Desktop klijent - Mozilla Thunderbird

 • Pored oficijelnog desktop klijenta - Zimbra Desktop, preporučujemo korišćenje programa Mozilla Thunderbird.
 • Mozilla Thunderbird klijent se može instalirati na Windows, Mac OS X i Linux platformu.
 • Bogati interfejs omogućava integraciju sa Zimbra emailovima, kalendarom i kontaktima.
 • Mogućnost offline pregleda email poruka, kalendara i kontakata.
 • Dodaci za Thunderbird omogućavaju vizuelno i funkcionalno nadograđivanje koje će Vam olakšati kancelarijski rad.

Mozilla Thunderbird
Zimbra administracija

Pojednostavljena administracija

 • Jednostavna AJAX Web administraciona konzola obezbeđuje administraciju sa bilo kog mesta.
 • Integrisana anti-Spam i antivirus zaštita i LDAP/Active Directory
 • Lako upravljanje opcijama za krajnje korisnike uključujući osnovne opcije, kvote, polise za čuvanje podataka preko tzv. Servisnih klasa (Class-of-Service/CoS)
Zimbra Mailbox

Pametniji Mailbox smanjuje vreme traženja bitnih email poruka

 • Pregled inbox-a po poruci ili po logičnom pregledu cele konverzacije.
 • Drag and drop poruka u foldere ili u određene tagove.
 • Postavljanje tagova po celoj aplikaciji (ne samo email poruke)
 • Poruke mogu imati višestruke tagove koji se onda ponašaju kao virtualni folderi.
 • Instant filter za dolazne i odlazne poruke, distribucione liste, feeds, i notifikacije.
 • Pomerite tzv. bulk i nebitne poruke iz Inbox-a u Activity Streams.

Novi tab za pisanje novih email poruka eliminiše potrebu za novim prozorom za svaku poruku

 • Postoji mogućnost otvaranja više tabova za istovremeno pisanje email poruka i za nove događaje u kalendaru.
 • Tabovi pojednostavljuju proces i kontekst između email-a i kalendara.
 • Pisanje email poruka sa bogatim opcijama za editovanje
 • Istovremeno dodavanje više priloga za email poruku ili sa samog uređaja ili iz same Zimbre (Briefcase).
 • Autocomplete za sve vaše kontakte i za Global Address List (GAL)

Zimbra folderi
Deljenje kontakata i kalendara

Integracija između email-a, kontakata i kalendara čini svaku akciju veoma jedostavnom

 • Pregled Vaših dnevnih aktivnosti pored poziva na događaj u email poruci.
 • Prevucite poruku na Email Calendar Widget da biste automatski kreirali događaj sa primaocima email poruke, sa dodatim prilozima iz poruke i samom porukom.
 • Prevucite email poruku u Contact Collector da biste dodali sve kontakte u adresar.

Jednostavno deljenje sa delegiranim pravom pristupa folderima ili Inbox-u

 • Desni klik na folder i jednostavno deljenje sa kolegama ili sa nekim van radnog mesta (administratori mogu i da isključe javno deljenje dokumenata ako se to kosi sa bezbednosnom politikom firme).
 • Dozvolite ljudima sa kojima delite dokumente različita prava (read, manage, ili administration prava).
 • Dozvolite delegiranim korisnicima da odgovaraju na Vaše poruke (‘on behalf of’).
 • Delite foldere za specifične potrebe kao što je npr. sve vezano za neki događaj u kalendaru i sl.

Delegiranje pristupa
Zimbra kalendar

Robustan kalendar dizajniran za biznis

 • Pregled po danu, nedelji, radnoj nedelji, mesecu, listi događaja.
 • Drag and drop događaja za jednostavnu promenu datuma i vremena događaja.
 • Jednostavan pregled kalendara - uključivanje i isključivanje određenih kalendara iz pregleda, i dodavanje boja za određene događaje.
 • Obeležite događaje kao javne, privatne, ili kao zauzeto vreme.
 • Tagujte događaje za jednostavniju organizaciju i delite ih sa kontaktima.
 • Pozovite kolege iz globalnog adresara (GAL), pregledajte njihovu zauzetost na određeni datum i postavite opciju opcionalno/obavezno za poziv.
 • Vreme nekog unetog događaja u kalendaru se automatski podešava za korisnike u različitim vremenskim zonama.
 • Izaberite lokaciju, resurs (salu, kancelariju...) i dodajte priloge u vidu dokumenata u događaj.
 • Podsetnici za događaj u vidu pop-up prozora i email obaveštenja.
 • Mogućnost dodavanja događaja koji se ponavljaju u budućnosti.

Delegirajte pristup kalendarima i delite ih sa kolegama

 • Desni klik na ikonicu kalendara i deljenje kalendara sa kolegama i sa ostalima na dohvat ruke.
 • Dozvolite ljudima sa kojima delite kalendar različita prava (read, manage, ili administration prava).
 • Dozvolite delegiranim korisnicima da odgovaraju na zakazane događaje (‘on behalf of’).
 • Mogućnost postavljanja javnog kalendara koji svi mogu da vide bez eksplicitnih poziva.
 • Pametni pregledi omogućavaju istovremeno gledanje više kalendara.
 • Mogućnost unošenja eksternih kalendara (iCal feed, Google Calendar...)

Delegiranje pristupa kalendaru
Zimbra integracija

Uštedite vreme i frustraciju započinjanjem stvari iznova

 • Desni klik na događaj pa "Create a Copy", koji će zadržati sve pozive, priloge i poruke u događaju.
 • Editovanje kopiranih događaja nema nikakav uticaj na originalni događaj.
 • Koristite Trash folder da biste videli i vratili obrisane verzije događaja.

Zimbra deljenje

Zimbra kolaboracioni server može da se deli interno i eksterno

 • Delite Inbox i ostale mail foldere, adresare, kalendare, taskove i Briefcase foldere i fajlove.
 • Standardizovan interfejs za deljenje svih sadržaja.
 • Interno deljenje (sa pravima pristupa read/manage/administrative) ili eksterno deljenje sa ljudima van Vaše poslovne organizacije (samo čitanje sa javnom adresom ili sa lozinkom za pristup).
 • Sva korisnička podešavanja za deljenje su dostupna administratoru za pregled i izmene.

Integrisani bazični DMS - "Briefcase"

 • Prebacite više dokumenata u jednom koraku sa računara u Zimbra Briefcase.
 • Snimajte priloge iz email poruka direktno u Briefcase umesto na računar.
 • Dodajte priloge za nove email poruke direktno iz Briefcase-a umesto sa hard diska Vašeg računara.
 • Delite Briefcase foldere sa saradnicima.

Zimbra DMS
Zimbra taskovi

Kreirajte ličnu ili timsku listu taskova sa rokovima, prioritetima i procentima odrađenog posla

 • Brzo i lako sortirajte pregled taskova po prioritetu, statusu i prošlim rokovima.
 • Podesite podsetnike za taskove i primajte dnevni email sa sažetkom taskova.
 • Tagujte taskove radi dodatne organizacije.

Zimbra pretraga

Pretražujte sve u Zimbri preko objedinjenog odeljka za pretragu

 • Pretražujte email, kontakte, događaje, taskove i dokumente.
 • Pretražujte tekst unutar email poruka i u preko 200 različitih tipova priloga.
 • Jednostavan interfejs za brzo filtriranje rezultata pretrage kao i mogućnost dodavanja kompleksnih logičkih operatora.

Sačuvajte česte pretrage kao virtuelni folder

 • Kreirajte folder za pretrage određenih osoba, priloga, statusa emaila, datuma i sl.
 • Folderi mogu biti definisani i po više atributa (npr. određena osoba + prilog + nepročitano).
 • Kao i obični folderi, i ovi folderi pretrage mogu da se pomeraju, ili da se grupišu sa ostalim Inbox folderima.
 • Brzo definišite pretragu sa posebnim jezikom pretrage (uz pomoć operatora) ili sa vizuelnim načinom pretrage (preko ikonica).

Zimbra folderi za brzu pretragu
Zimbra vizuelna pretraga

Definišite pretragu lako i brzo uz pomoć vizuelnog načina pretrage

 • Napredni modul pretrage je omogućen u svakom modulu Zimbre.
 • Dodajte widgete sa ikonicama za pretragu detalja (sadržaj emaila, tip priloga, datuma, lokacija, status poruke, tag, vreme i sl.)
 • Rezultati pretrage se menjaju uživo kako nova poruka stigne, čime se minimiziraju greške i problemi pri pretrazi.
 • Snimite česte pretrage kao foldere.
 • Imate mogućnost pravljenja foldera sa zanimljivim opcijama kao što su: “Nepročitane poruke od danas,” “PDF-ovi poslati projektnom timu” ili “Svi prilozi preko 1MB veličine”.

Brzi pregled priloga emaila

 • Pritisnite dugme za pregled priloga kako biste brzo dobili uvid u dokument, umesto klasičnog skidanja dokumenata na računar (Download / Save / Open).
 • Koristite treći panel za pregled u Briefcase kako biste imali priliku da vidite brzi prikaz dokumenata i slika.
 • Brzi pregled je omogućen za MS Office dokumente, standardne formate slika (jpg, gif, png, tiff, bmp), PDF i sl.

Zimbra pregled priloga
Pretraga klijenata i saradnika

Pretražujte klijente i saradnike sa pretragom

 • Rezultati pretrage se dopunjuju kako kucate ime osobe koju tražite (search autocomplete).
 • Prikazuju se svi podaci iz adresara uključujući fotografiju, broj telefona, email adresa, titula, lokacija...
 • Ovakva pretraga radi i sa Global Address listama kao i sa ličnim adresarima.

Zimleti

Upotpunite iskustvo korišćenja Zimbre sa dodacima tzv. Zimletima

 • Zimleti predstavljaju dodavanje novih funkcionalnosti u postojeći Zimbra sistem. Nove funkcionalnosti mogu biti od prostih dodataka (prelazak mišem na adresu izbacuje mapu ili na datum prikazuje zakazane događaje u kalendaru) pa do posebnih aplikacija koje se dodaju postojećoj Zimbri (npr. Zimbra Social).
 • Zimleti mogu da prikazuju i eksterne izvore (WebEx) ili interne sisteme (CRM).
 • Administratori konfigurišu koji Zimleti mogu da se koriste unutar sistema.

Zimbra partner

Zimbra Demo

Isprobajte Zimbru uživo na demo serveru.
(potrebna registracija na Zimbra sajtu)

 Demo Zimbra

Zašto izabrati Zimbru

Zimbra nudi License-Free opciju, koja omogućava da implementirate Zimbra rešenje bez kupovine licenci. Ukoliko se opredelite za Zimbra Collaboration Suite - Open Source Edition, trošak licenci ne postoji i plaća se samo trošak implementacije rešenja.

Neke od prednosti korišćenja Zimbra rešenja: