Podaci za identifikaciju
Detaljni podaci o firmi

 • Puno poslovno ime: Društvo za informatički konsalting Ring Solutions d.o.o.
 • Skraćeno poslovno ime: Ring Solutions d.o.o.
 • Sedište: Dr Nika Miljanića 19, 11000 Beograd
 • Kancelarija: Svetozara Ćorovića 9, 11000 Beograd
 • Tel/Fax: +381 11 4083-577
 • Šifra delatnosti: 6201
 • Matični broj: 20479256
 • PIB: 105867369
 • PEPDV Broj: 456878346
 • Tekući račun: Komercijalna Banka 205-137043-45
 • Devizni račun: 00-701-0037199.3
 • IBAN: RS35205007010037199383