Ring Solutions d.o.o. je mlada informatička firma sa sedištem u Beogradu, sa osnovnom delatnošću pružanja IT usluga za mala i srednja preduzeća.

  • IT Support usluge konsaltinga i održavanja informacionih sistema za MSP
  • Prodaja i implementacija Sophos sigurnosnih rešenja
  • Prodaja i implementacija IBM Lotus kolaborativnih rešenja
  • Razvoj aplikativnih rešenja na MS, Web (PHP, C#, Java, JavaScript) i Lotus tehnologijama

Tehnologije namenjene velikim firmama činimo dostupnim malim i srednjim preduzećima.

Ivan Dervišević Direktor, Ring Solutions
Ring Solutions