Opis

Održavanje mreža obuhvata poslove projektovanja i implementacije mreže u firmi. U skladu sa idejnim rešenjem podešava se logika TCPIP mreže i podešavaju se osnovni mrežni servisi (DHCP, DNS). U slučaju više lokacija konfigurišu se potrebni uređaji ili servisi za povezivanje udaljenih lokacija (VDSL, Site to Site VPN). Održavanje mreža podrazumeva kontinualno praćenje i kontrolu svih potrebnih mrežnih servisa.

Obezbeđivanje sigurnosti mreže se postiže postavljanjem Firewall rešenja i definisanjem pravila u skladu sa potrebama korisnika. U skladu sa politikom firme postavljaju se pravila za korišćenje aplikacija. Za udaljeni pristup mreži, tj. rad sa udaljene lokacije, konfiguriše se VPN server i sigurna autentifikacija korisnika ključevima. U slučaju potrebe za kontrolom Web saobraćaja, postavlja se Proxy rešenje i konfigurišu se pravila u skladu sa politikom firme (npr. zabrana posete određenih sajtova, kao što su Facebook, Youtube, itd.).

Komunikaciju sa provajderom po pitanju internet linka vode Ring tehničari koji periodično analiziraju opterećenost link-a. Obuhvaćena je i kupovina, produženje i upravljanje domenima firme, kao i definisanje potrebnih DNS zapisa.