Opis

Održavanje štampača obuhvata sve poslove potrebne za optimalno funkcionisanje štampe u firmi. Uslugom su obuhvaćeni redovni i incidentni servisi štampača, dostava novih toner kaseta, kontrola i optimizacija štampe.

Ring tehničari preuzimaju štampače na servis, a po završenom servisu donose, instaliraju i podešavaju na lokaciji korisnika usluga. U slučaju dužeg servisa štampača, obezbeđujemo zamenske uređaje date na korišćenje korisniku. Prilikom servisa prvo se analizira kvar, trošak servisa, kao i isplativost popravke, a zatim se uz odobrenje korisnika usluga, servisira štampač.

Dostava tonera se vrši radnim danima, sa najdužim rokom od 24h od trenutka naručivanja tonera. Garantovan je broj otisaka u skladu sa specifikacijom tonera. Toner kasete nisu reciklirane, već su u pitanju nove toner kasete. U dogovoru sa korisnikom stare toner kasete se skupljaju na jednom mestu i periodično se preuzimaju uz potrebnu validnu zakonsku dokumentaciju o uklanjanju otpada.

Usluga takođe obuhvata postavljanje mehanizama kontrole štampe, gde korisnik može imati uvid u broj odštampanih otisaka po korisniku, kao i delegiranje prava pristupa štampi na određenim štampačima. Štampa se analizira, i u dogovoru sa korisnikom, kontinualno se radi na što boljoj optimizaciji troškova štampe u firmi.

Servisi štampača, nabavke tonera, i nabavke novih štampača se evidentiraju u Asset Management softveru.

*evidencija nije obuhvaćena u RingBasic paketu