Opis

Održavanje softvera obuhvata instalacije, podešavanje, i redovnu kontrolu softvera radnih stanica i servera. Obuhvaćeni su Windows operativni sistemi za radne stanice, MacOS računari, kao i zastupljenije Linux distribucije radnih stanica. Kada su u pitanju serveri ovo obuhvata Windows serverske instalacije, kao i Linux serverske distribucije.

Održavanje softvera radnih stanica obuhvata instalacije, reinstalacije, podešavanje i redovnu kontrolu operativnih sistema radnih stanica. Cilj održavanja radnih stanica su unificirane instalacije, redovno ažuriran softver i zaštita od virusa i ostalog malicioznog softvera. Radne stanice se podešavanju u skladu sa idejnim rešenjem mreže. Ovo obuhvata podešavanje TCPIP mreže, imenovanje radnih stanica na mreži, instalaciju potrebnih mrežnih štampača i mapiranje mrežnih diskova. Radne stanice se personalizuju u skladu sa dogovorom i politikom firme.

U zavisnosti od prijavljenog ili primećenog problema, problemi se rešavaju udaljenim pristupom, izlaskom tehničara na teren ili preuzimanjem radne stanice na reinstalaciju.

Windows XP/Vista/7/8, MacOS, Ubuntu, SLED radne stanice

Instalacija servera i podešavanje obuhvata instalaciju, reinstalaciju, podešavanje i dnevnu kontrolu funkcionalnosti i opterećenosti resursa servera. Podešavanje servera obuhvata konfiguraciju svih potrebnih servisa servera, kao i obezbeđivanje sigurnosti i kontrole pristupa. Pristup serverima se obezbeđuje korišćenjem ključeva ili nekim drugim sigurnim mehanizmom. Održavanje obuhvata redovno ažuriranje serverskog softvera. U slučaju da postoji potreba, obuhvaćena je i virtuelizacija servera radi uštede hardverskih resursa.

U zavisnosti od prijavljenog ili primećenog problema, problemi se rešavaju udaljenim pristupom, izlaskom tehničara na teren ili preuzimanjem servera na reinstalaciju.

Windows Server 2003/2008/2012, CentOS, RedHat, SuSE i SLES, Ubuntu serveri

Sve softverske licence se evidentiraju u našem Asset Management softveru.

*evidencija nije obuhvaćena u RingBasic paketu