Opis

Održavanje računara i računarskog hardvera obuhvata proaktivnu kontrolu kompletnog hardvera i reagovanje u skladu sa potencijalnim problemima. Ovo obuhvata redovne provere funkcionalnosti hardvera u skladu sa dogovorenom dinamikom.

Usluga pokriva manje servise hardvera koje može uraditi naš servis, dok u slučaju većih servisa vodimo kompletnu komunikaciju sa specijalizovanim servisima.

Ring tehničari preuzimaju opremu na servis, dostavljaju i instaliraju po završenom servisu.

Održavanje mreža i mrežne opreme obuhvata instalaciju i podešavanje aktivnih mrežnih uređaja u skladu sa idejnim rešenjem mreže, kao i izradu predloga za unapređenje LAN ili WLAN mreže u skladu sa potrebama korisnika i u cilju povećanja pouzdanosti mreže.

Kada je u pitanju nabavka opreme obuhvaćena je analiza potreba i dostavljanje ponude za nabavku hardvera. Usluga obuhvata sve poslove dostave i instalacije nabavljenog hardvera, kao i zamene hardverskih komponenti.

Korišćenjem naših usluga nabavke dobijate odloženo plaćanje u trajanju od 30 dana od nabavke opreme.

Sva oprema se evidentira u našem Asset Management softveru. Evidencija obuhvata inventarski broj, osnovne karakteristike opreme i ime korisnika opreme. Servisi i nabavke se takođe evidentiraju u Asset Management softveru.

*evidencija nije obuhvaćena u RingBasic paketu