Ring Basic Idealno za male kancelarije

 • 1*
 • 5GB po računaru
 • 3h
 • 60 minuta
 • 0.5h x broj računara
 • 1h x broj računara

11.90

Ring Basic

Ring Standard Optimalna podrška

 • 2
 • 10GB po računaru
 • 2h
 • 30 minuta
 • 0.75h x broj računara
 • 1.5h x broj računara
 • 2

14.94

Ring Standard

Ring Premium Za zahtevne korisnike

 • 3+
 • 20GB po računaru
 • 1h
 • 15 minuta
 • 1h x broj računara
 • 2h x broj računara
 • 3+

18.67

Ring Premium

Ring Basic Idealno za male kancelarije

Naručiti

Ring Standard Optimalna podrška

Naručiti

Ring Premium Za zahtevne korisnike

Naručiti

Ring Basic

Garantovani odziv na rešavanje problema u ovom paketu iznosi 4h/8h/16h u odnosu na prioritet prijavljenog problema High/Medium/Low.
Paket obuhvata:

 •  0,5h terenske podrške po računaru mesečno
 •  1h udaljene podrške po računaru mesečno
 •  5GB OnLine Backup prostora po računaru
 •  Održavanje jednog servera
 •  Jednu lokaciju firme

U slučaju potrebe za dodatnim intervencijama, podrška se naplaćuje u skladu sa RingOnDemand paketom.

Broj računara 1 - 4 5 - 9 10 - 19
Jedinična cena po računaru 14€ 12,6€ 11,9€

Ring Standard

Garantovani odziv na rešavanje problema u ovom paketu iznosi 2h/6h/12h u odnosu na prioritet prijavljenog problema High/Medium/Low.
Paket obuhvata:

 •  0.75h terenske podrške po računaru mesečno
 •  1.5h udaljene podrške po računaru mesečno
 •  10GB OnLine Backup prostora po računaru
 •  Održavanje dva servera
 •  Implementacija potrebnih rešenja iz naše ponude
 •  Relokacija računara i mrežne infrastrukture
 •  Redovni obilasci i provere funkcionalnosti
 •  Korisnička uputstva i kraće obuke za korišćenje
 •  Dve lokacije firme

U slučaju potrebe za dodatnim intervencijama, podrška se naplaćuje u skladu sa RingOnDemand paketom.

Broj računara 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49
Jedinična cena po računaru 18,67€ 16,8€ 15,87€ 14,94€

Ring Premium

Garantovani odziv na rešavanje problema u ovom paketu iznosi 1h/2h/4h u odnosu na prioritet prijavljenog problema High/Medium/Low.
Paket obuhvata:

 •  1h terenske podrške po računaru mesečno
 •  2h udaljene podrške po računaru mesečno
 •  20GB OnLine Backup prostora po računaru
 •  Održavanje tri servera
 •  Implementacija potrebnih rešenja iz naše ponude
 •  Relokacija računara i mrežne infrastrukture
 •  Redovni obilasci i provere funkcionalnosti
 •  Korisnička uputstva i kraće obuke za korišćenje
 •  Tri lokacije firme

U slučaju potrebe za dodatnim intervencijama, podrška se naplaćuje u skladu sa RingOnDemand paketom.

Broj računara 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49
Jedinična cena po računaru 23,3€ 21€ 19,83€ 18,67€

RingOnDemand

Garantovani odziv na rešavanje problema u ovom paketu iznosi 6h/12h/24h u odnosu na prioritet prijavljenog problema High/Medium/Low. Paket je namenjen korisnicima kojima treba angažovanje po potrebi i naplaćuje se broj utrošenih tehničar sati. Na kraju meseca se sabiraju i fakturišu utrošeni sati na angažovanju u toku tog meseca.

Terenska podrška Udaljena podrška
Prvi sat podrške 25€ 20€
Svaki sledeći sat podrške 20€ 15€