Opis

IT Support usluga obuhvata usluge IT konsaltinga u vidu stalne komunikacije sa korisnikom po pitanju unapređenja koje vam mogu doneti nove računarske tehnologije. Zajedničkom analizom implementiraju se nova rešenja koja mogu podići produktivnost vašeg biznisa.

Ring HelpDesk služba je uvek na raspolaganju u radnom vremenu firme (od 08h do 16h). Možete nas pozvati telefonom, putem e-maila ili korišćenjem HelpDesk aplikacije. U skladu sa prijavljenim zahtevom ili problemom moguća je udaljena podrška, kao i izlazak na teren. Pored prijave zahteva i problema, HelpDesk vam može pružiti i podršku u korišćenju.

Korišcenjem naših usluga, definiše se garantovano vreme odziva na rešavanje problema, putem udaljene ili terenske podrške. U skladu sa odabranim paketom podrške, u ugovoru se definiše vreme odziva, tj. SLA (Service Level Agreement).

Svi zahtevi se evidentiraju u našem HelpDesk softveru i sadrže sve informacije o prijavljenom zahtevu (vreme, ime korisnika, prioritet, opis problema, opis rešenja, vreme rešavanja, itd.).

*evidencija nije obuhvaćena u RingBasic paketu

U paketima RingStandard i RingPremium usluga pokriva više lokacija firme, selidbe računara i mrežne infrastrukture, kao i redovne obilaske i provere funkcionalnosti. U skladu sa potrebama korisnika, izrađuju se korisnička uputstva i održavaju se kraće obuke za korišćenje.